www.mosaicmusic.no

Mosaic startet opp i 1994 og har sangere fra ulike musikk- og menighetsmiljø.
Sjekk ut på: www.mosaicmusic.no