Med Mac OS X 10.8 Mountain Lion slapp Apple Notater til Mac.
Jeg vet mange bruker Notater på sine iPhone/iPad, men tidligere har den eneste måten å dele notater med seg selv, vært ved å sende en mail(til seg selv!).

Slik setter en opp synkronisering av notater mellom Mac, iPhone/iPad:

Om du har en @me-konto eller ikke har satt opp Google-konto med Exchange på iPhone/iPad, vil fremgangsmåten være anderledes.
 

På Macen:

NB! Sørg for at du har Mac OS X 10.8.X
  • På macen; gå til systemvalg, trykk så på Mail, kontakter og kalendere. Se fig. 1

  • Trykk på pluss-tegnet nede til venstre i vinduet om du ikke har konfigurert Gmail-kontoen tidligere på macen. Om du har satt opp Gmail-kontoen trykker du på Gmail blandt dine allerede konfigurerte tjenester(NB: ikonet er det samme som i figuren, teksten; på figuren Gmail, bestemmes av beskrivelsen som er gitt kontoen når det ble konfigurert) Se fig. 2

  • Når Gmail er konfigurert, eller når du har trykt på den allerede konfigurerte Gmail-kontoen vil du hake av Notater. Se fig. 3

På iPhone/iPad:

NB! Sørg for at du har iOS 4.X eller høyere.
  • På iPhone/iPad; gå til Instillinger, trykk så på Mail, kontakter og kalendere. Se fig. 4

  • Trykk på Legg til konto.. om du ikke har konfigurert Gmail-kontoen tidligere på iPhonen, eller om du har allerede satt opp Gmail-kontoen med Exchange(!). Om du har satt opp Gmail-kontoen trykker du på Gmail blandt dine allerede konfigurerte tjenester(NB: teksten bestemmes av beskrivelsen som er gitt kontoen når det ble konfigurert) Se fig. 5

  • Når Gmail er konfigurert, eller når du har trykt på den allerede konfigurerte Gmail-kontoen vil du hake av Notater. Se fig. 6