UiA Karrieresenteret har lagt ut et intervju med meg om min jobb ved Universitetet i Agder 🙂

Her er et utdrag fra intervjuet:

Mitt mål er å få studentene til å bli selvdrevne, til å ta problemer og å løse disse selv på en selvstendig og kompetent måte. Da er det viktig at studentene blir aktive problemløsere. Får jeg studenten til å motivere seg selv, da gjennom å belyse interessante og aktuelle fagområder samt å la studentene finne sin motivasjon til å aktivt søke kunnskap, er jeg på riktig vei. Denne typen motivasjon tror jeg avhenger av at studenten får seg et bilde av arbeidslivet som inspirerer dem til å stå på under studietiden. Studenten bør så fort som mulig i studietiden se på skillet mellom det å være student og det å gjøre «arbeid» som to sider av samme sak. Derfor motiverer jeg studentene til å begynne allerede tidlig i studiet med å søke arbeidsoppgaver for reelle kunder. Jeg tror feedback gjennom slike ”oppdrag” kan bidra til en vinn-vinn situasjon for studenten. Kunnskap og kompetanse har verdi, og det er ikke alltid man ser dette like tydelig når man studerer.

Les hele intervjuet her: https://www.uia.no/studier2/intervjuer/min-jobb-universitetslektor-ved-universitetet-i-agder