I slutten av oktober 2021 var jeg med å arrangere mitt første Hackathon. Det var veldig spennende, litt slitsomt men aller mest moro og ekstremt produktivt. Kanskje har du aldri hørt om Hackathon før? Eller kanskje du har hørt om det, men ikke fått vært med på et enda? Så hva er det? Jo, Hackathon er et slags arrangement, eller workshop, der man jobber sammen om å lage noe. Dette gjøres fort og intens, derav navnet Hackathon. I vårt Hackathon endte det opp med at vi laget et produkt som vi lanserte neste dag på Producthunt.com!

La meg fortelle litt om hvordan vårt første Hackathon ble til

I litt over et halvt år har jeg vært så heldig å være med en gruppe med mennesker. Vi har organisert samlinger som vi kaller Meetups. Gruppen bestod da av:

Fredrik Opheim

Eivind Håverstad

Oddvar Godø Elgvin

Ragnhild Skreden

Kjetil Lassesen

Tonje Jakobsen

Simen Wik Storsveen

og meg.

Gruppas medlemmer befinner seg i og rundt Arendal. Vi liker å møtes for å snakke om ny teknologi, markedsføring og medier. Ja, rett og slett geeke med det vi syntes er faglig spennende. Etter at vi hadde hatt noen samlinger høsten 2021 ble vi enige om å arrangere vårt første Hackathon. Det var noen i gruppa som hadde vært med Hackathon før, men for de fleste av oss var dette nytt. Vi bestemte oss for å holde av en hel torsdag etter jobb til å gjennomføre gruppas første Hackathon.

På forhånd hadde vi forberedt oss godt. Vi hadde plukket ut noen forskjellige problemer vi ville lage produktet vårt for. Før Hackathon-kvelden kjørte vi Facebook annonser for fiktive temaer knyttet til de forskjellige problemene vi hadde kommet frem til. Derifra så vi hvilke Facebook annonser som fikk best respons. Deretter stemte gruppa om hvilket problem vi skulle ta for oss på Hackathon-kvelden. Gruppa endte med å lage en løsning som adresserer problemer knyttet til kundens bestilling og forventningsavklaring for videoproduksjon. På forhånd hadde vi ikke bestemt oss for hvordan et slikt produkt skulle fungere. Det eneste vi var sikre på var at vi ville lage en SaaS-tjeneste som kunne være med å løse deler av problemet.

Hvordan Hackathon-kvelden ble organisert

Hackathon-kvelden startet kl. 15.30 på en torsdag. Vi brukte Tonje Jakobsens nye studio/kontor i Aviorgården i Grimstad. Her hadde vi nok av plass til alle åtte deltakere; stoler, bord, sofa, projektor og tavle. Alle deltakerene kom rett fra jobb, så det første vi gjorde var å spise sammen samt gjennomføre en kreativ «ice-breaker«. Når vi så var klare til å ta fatt på «oppdraget» vårt startet vi med å tegne opp en plan for kvelden. Eivind hadde erfaring fra tidligere Hackathon og fungerte som en prosjektleder sammen med Fredrik. Vi diskuterte oss frem til hvordan vi ville angripe problemet vårt og det ble etter hvert enighet om at vi ville lage det som tilslutt endte opp som produktet vårt.

Vi organiserte oss så i mindre grupper for å jobbe videre. Den første gruppen fikk ansvar for å lage navn og profilering av produktet. Den andre gruppen jobbet med innholdet og oppbygningen av produktet og den siste gruppen jobbet med det tekniske rammeverket for produktet. Utover kvelden hadde vi jevnlige korte fellesmøter der vi presenterte gruppas fremdrift.

Alle gruppas medlemmer bidro underveis med det de var gode på; programmering, grafisk design og profilering, markedsføring, salgskompetanse, forretningsmodeller, foto og video, fagspesifikk kunnskap, etc. Takket være at vi delte oss i mindre grupper og at vi underveis definerte konkrete gjøremål vi hver og en fikk i oppgave å løse, fikk vi produsert utrolig mye på kort tid. Dette var rett og slett intenst, moro og ekstremt lærerikt!

Verktøy og metoder vi brukte for å lage en SAAS på 12 timer

Målet vårt for kvelden var ikke å lage et «perfekt» sluttprodukt, men en MVP(Minimum Viable Product) som vi kunne lansere. For å få til dette på den korte tiden var det essensielt at vi hadde en god arbeidsmetode som alle gruppas medlemmer hadde en felles forståelse rundt. I starten av Hackaton-kvelden bruke vi god tid på å presentere en plan for hvordan vi skulle jobbe, hvilke milepæler vi ville nå underveis i prosessen og når vi ca. ønsket at vi skulle nå disse. Dette for å garantere for en fremdriftsplan som fører til at vi ikke bare kommer halvveis til MVP i løpet av kvelden, eller at noen av gruppens medlemmer blir «ferdige» lenge før de andre.

Når jeg ser til bake på denne «oppstarten» tror jeg mye av kveldens suksess lå her at vi i gruppa fikk diskutert, avklart forventninger og oppklart mye som ellers ville ha forårsaket at Hackathon-kvelden hadde blitt suboptimal.

Vi brukte en rekke forskjellige samarbeidsverktøy underveis, men de viktigste var Google Drive og Figma. Google Drive ble brukt for deling og skylagring, altså å utveksle filer, dokumenter, m.m. Figma ble brukt til å samskape designet av prototypen.

Mockup/Prototype av abrief.io i Figma

For å bygge produktet vårt brukte vi Bubble som er en no-code plattform. Dette var det kun en i gruppen som hadde brukt før. Derfor var det veldig greit at det meste av innhold og designet var ferdigutviklet av andre i gruppa i Figma, slik at jobben med å få innholdet inn i Bubble gikk smidig og fort. For å få hjelp med å få juridiske dokumenter på plass ble maldokumenter fra avodocs.com brukt til bla. bruksvilkår og personvernerklæring. For å designe logo ble Adobe Illustrator brukt og Adobe Premiere ble brukt til å redigere en promoteringsvideo for produktet.

Produktet vårt: abrief

Vi lanserte abrief på morgenen etter Hackathon-kvelden. Abrief ble lansert på producthunt.com og det var moro å se responsen vi fikk i løpet av de første dagene!

Så hva er abrief? Se videoen under så forstår du mer:

Produktet gikk ut på at videoproduksjonsselskaper kunne opprette en konto på tjenesten abrief.io og så ha tilgang til kunders oppdragsbeskrivelser m.m. Vi laget forsiden som en enkel landingsside der hovedfokus var å «konvertere» besøkende om til brukere. Til dette brukte vi også Inbound Marketing-tiltak i form av et Cheatsheet brukere(potensielle kunder) kunne få tilgang til gratis mot at vi fikk registrert deres epostadresse og kunne bruke denne i markedsføringsøyemed.

Skjermbilde av forsiden til abrief.io

Erfaringer jeg sitter igjen med etter å vært med å arrangere mitt første Hackathon

Det å gjennomføre et Hackathon har gitt mersmak. Selvom ikke produktet vårt abrief.io ble en salgssuksess(dette var heller ikke målet vårt), har lærdommen fra Hackathon-kvelden gitt meg utrolig mye. Det å fungere så godt som et team og få vært såpass produktive i løpet av de få timene vi jobbet, gav meg motivasjon til å lære mer om hvordan man kan lage gode tjenester og produkter for sluttbrukere.

Vi i Meetup-gruppen var såpass fornøyd med Hackathon-kvelden at vi bestemte oss for å arrangere en ny Hackathon et halvt år senere. Jeg gleder meg til å lære mer om hvordan det å jobbe både kreativt og produktivt i et slikt format som en Hackathon er, kan fungere enda bedre. For meg har det å gjennomføre et Hackathon vært en form for hvordan jeg lærer å «hacke» min egen læringsevne. Dette syntes jeg er spessielt interessant med hensyn på min faste jobb ved UiA som du kan lese mer om her: Min jobb: Universitetslektor ved Universitetet i Agder

Så; har du noen tanker, spørsmål eller ideer om ditt neste Hackathon? Er du nysgjerrig på hvorfor eller hvordan Hackathon kan arrangeres. Legg gjerne igjen en kommentar her med dine tanker 🙂